به گزارش روابط عمومی هیات شطرنج خراسان رضوی ،در پایان دور سوم مسابقات بین المللی جام فردوسی نفرات راه یافته به دور چهارم اعلام گردید که به شرح ذیل می باشد :

No. Name FideID FED Rtg Club/City
۱ IM Quparadze Giga ۱۳۶۰۲۲۵۰ GEO ۲۵۶۱
۲ GM Simonian Hrair ۱۳۳۰۲۳۳۷ ARM ۲۴۵۰
۳ IM Abdyjapar Asyl ۱۳۸۰۰۳۳۷ KGZ ۲۳۶۳
۴ IM Morchiashvili Bachana ۱۳۶۰۲۵۳۵ GEO ۲۳۰۱
۵ IM Alikulov Elbek ۱۴۲۰۳۳۰۸ UZB ۲۲۹۸
۶ IM Vignesh N R ۲۵۰۱۲۲۱۵ IND ۲۲۹۶
۷ IM Tologontegin Semetey ۱۳۸۰۰۵۷۴ KGZ ۲۲۸۴
۸ Abedi Ali ۱۲۵۰۳۳۱۲ IRI ۲۲۵۰
۹ Aghaei Alireza ۱۲۵۰۹۹۱۴ IRI ۲۲۳۳
۱۰ FM Sedaghati Mehrdad ۱۲۵۰۲۷۶۶ IRI ۲۱۷۴
۱۱ Akbari Gelvardi Mohammad ۱۲۵۱۳۱۲۱ IRI ۲۱۵۹
۱۲ Shahzamani Arman ۱۲۵۰۷۳۱۸ IRI ۲۱۳۵
۱۳ Nadimifar Adnan ۱۲۵۰۳۷۲۰ IRI ۲۱۱۲
۱۴ Ghorbaniyan Saeed ۱۲۵۱۹۲۰۰ IRI ۲۱۰۴ Mashhad
۱۵ Pirmaleki Siamak ۱۲۵۰۲۹۹۵ IRI ۲۱۰۱
۱۶ CM Mohammed A.Al-Kinani ۴۸۰۱۷۹۲ IRQ ۲۱۰۰
۱۷ Abedi Abolfazl ۱۲۵۰۲۵۸۸ IRI ۲۰۸۹
۱۸ Rahimian Rastin ۱۲۵۱۱۴۲۰ IRI ۲۰۷۵
۱۹ Mousavi Jad Sajad ۱۲۵۴۲۳۱۸ IRI ۲۰۶۷
۲۰ Arabi Kasrineh Saeid ۱۲۵۰۵۱۸۸ IRI ۲۰۶۲
۲۱ Niknaddaf M. ۱۲۵۰۰۴۰۲ IRI ۲۰۴۹
۲۲ Shlaga Jaefer ۴۸۰۲۹۴۲ IRQ ۲۰۴۸
۲۳ Mohamad Jabbar ۴۸۰۰۸۸۵ IRQ ۲۰۴۷
۲۴ Hussein Kadhim Hasan ۴۸۰۲۰۹۸ IRQ ۱۹۹۳
۲۵ Vassalam Mohammad Taghi ۱۲۵۰۲۷۲۳ IRI ۱۹۹۳
۲۶ Ansar Jaafari Abbas ۱۲۵۰۳۰۵۳ IRI ۱۹۵۳
۲۷ Safiri Ali ۱۲۵۷۰۷۶۱ IRI ۱۹۳۴
۲۸ Abdul Khaliq Wais ۱۱۷۰۰۴۶۷ AFG ۱۹۳۳
۲۹ Poormosavi Seyed Kian ۱۲۵۸۵۸۰۷ IRI ۱۹۲۸
۳۰ Rezaee Mahdi ۱۲۵۷۳۲۴۸ IRI ۱۹۲۸
۳۱ Zomorrodian Eilia ۱۲۵۵۱۸۰۵ IRI ۱۹۲۰
۳۲ Iranfar Amir ۱۲۵۰۷۷۷۶ IRI ۱۹۱۵
۳۳ Abedi Shahin ۱۲۵۷۱۲۹۶ IRI ۱۹۰۳
۳۴ Rahmani Asef ۱۲۵۴۰۹۵۱ AFG ۱۸۷۸
۳۵ Hamedi Nia Vesal ۱۲۵۴۲۲۵۳ IRI ۱۸۶۴
۳۶ Mohammadi Hossein ۲۲۵۲۸۹۸۹ IRI ۱۸۶۴
۳۷ Mousavi Ghods Hossein ۱۲۵۱۴۴۲۰ IRI ۱۸۶۴
۳۸ Karimi Hossein ۱۲۵۴۰۶۷۶ IRI ۱۸۵۱
۳۹ Karimian Hossein ۱۲۵۴۰۵۲۲ IRI ۱۸۵۱
۴۰ Fazaeli Mojtaba ۱۲۵۷۵۵۷۷ IRI ۱۸۰۱
۴۱ Yousefi Behniya ۲۲۵۲۷۷۸۸ IRI ۱۷۸۳
۴۲ Nejatpour Soshiyant ۲۲۵۰۱۸۷۸ IRI ۱۷۷۶
۴۳ Mohammadi Gholamreza ۲۲۵۶۹۴۷۲ IRI ۱۷۷۰
۴۴ Alinezhad Mohammad Reza ۱۲۵۷۹۷۱۸ IRI ۱۷۶۹
۴۵ Mirzaeian Ehsan ۱۲۵۴۶۶۲۳ IRI ۱۷۴۹
۴۶ Khalili Asef ۱۲۵۸۰۶۹۴ IRI ۱۷۴۸ Gorgan
۴۷ Hamedinia Majid ۱۲۵۳۲۹۲۴ IRI ۱۷۳۱
۴۸ Ghafoori Mohammad Naeem ۱۱۷۰۱۱۸۸ AFG ۱۷۱۵
۴۹ Ahmadi Tabar Hossein ۱۲۵۸۰۴۰۶ IRI ۱۷۱۲
۵۰ Jalali Saba ۲۲۵۱۵۶۸۲ IRI ۱۷۰۰
۵۱ Zamani Morteza ۲۲۵۸۰۷۱۹ IRI ۱۶۶۵
۵۲ Jouzani Masoud ۱۲۵۶۲۹۰۴ IRI ۱۶۵۴
۵۳ Abdollahisaber Reza ۴۲۵۰۱۴۷۴ IRI ۱۶۵۱
۵۴ Bakhtiari Shayan ۱۲۵۴۲۲۲۹ IRI ۱۶۳۷
۵۵ Shahkarami Amin ۱۲۵۶۵۰۳۲ IRI ۱۶۳۶
۵۶ Movaghar Faraz ۱۲۵۳۰۷۵۱ IRI ۱۶۲۵ Sari
۵۷ Hotami Mutriba ۱۴۷۰۰۲۰۴ TJK ۱۶۱۵
۵۸ Zahmati Sobhan ۲۲۵۰۶۹۸۵ IRI ۱۶۱۴
۵۹ Khatibi Amir Reza ۱۲۵۹۹۵۴۹ IRI ۱۶۰۹
۶۰ Noori Komroudi Mahdi ۲۲۵۹۶۶۹۰ IRI ۱۶۰۰
۶۱ Mohammadi Behrang ۱۲۵۱۲۸۸۵ IRI ۱۵۸۶
۶۲ Babaei Saleh ۱۲۵۷۹۹۵۵ IRI ۱۵۷۲ Mashhad
۶۳ Bagheri Mohammadreza ۱۲۵۹۲۲۱۸ IRI ۱۵۶۹
۶۴ Miri Alireza ۱۲۵۶۹۴۸۸ IRI ۱۵۵۸
۶۵ Khosravi Kamyar ۱۲۵۷۱۴۷۴ IRI ۱۵۴۹
۶۶ Sharifmoghadam Mohamadrasoul ۲۲۵۴۷۸۶۰ IRI ۱۵۴۹
۶۷ Kolyaei Mahdi ۱۲۵۹۹۰۷۷ IRI ۱۵۴۷
۶۸ Shahdadi Mostafa ۲۲۵۱۵۰۱۱ IRI ۱۵۳۳
۶۹ Barati Behnam ۱۲۵۵۶۱۰۶ IRI ۱۵۰۳
۷۰ Javadi Mohammad Javad ۲۲۵۵۵۵۸۷ IRI ۱۵۰۳
۷۱ Saeidi Hamed ۱۲۵۴۲۳۶۹ IRI ۱۴۹۴
۷۲ Mohammadi Reza ۲۲۵۸۱۵۸۸ IRI ۱۴۸۱
۷۳ Dehnavi Mehrsa ۱۲۵۶۹۶۵۸ IRI ۱۴۷۵
۷۴ Nazari Mohamad ۲۲۵۱۵۶۰۷ IRI ۱۴۷۵
۷۵ Hosseini Mohammad Ebrahim ۱۲۵۸۳۸۰۴ IRI ۱۴۷۱ Shirvan
۷۶ Alamshahi Mahdi ۲۲۵۴۰۸۷۳ IRI ۱۴۴۴
۷۷ Vaziri Ali ۱۴۵۳۸۸۲ DEN ۱۴۳۷
۷۸ Ansari Nia Ali Karam ۴۲۵۰۷۰۶۵ IRI ۱۴۲۲
۷۹ Ebrahimi Fatemeh ۲۲۵۰۰۵۳۷ IRI ۱۴۱۸
۸۰ Mahdavi Armin ۲۲۵۴۸۶۱۰ IRI ۱۴۰۴ Sari
۸۱ Jawad Khadim Motasher ۴۸۱۱۲۷۵ IRQ ۱۳۸۷
۸۲ Rahimi Mahneh Fatemeh ۲۲۵۴۱۴۶۲ IRI ۱۳۶۵
۸۳ Noshad Ayriana ۱۲۵۶۰۴۱۳ IRI ۱۳۳۵
۸۴ Saveh Darbandsari Asghar ۱۲۵۸۶۳۴۰ IRI ۱۳۲۹
۸۵ Ansari Alireza ۱۲۵۴۷۳۷۹ IRI ۱۳۲۱
۸۶ Vahabi Hamid ۲۲۵۶۸۶۶۲ IRI ۱۳۱۶
۸۷ Aliakbari Sepehr ۲۲۵۵۷۸۹۰ IRI ۱۳۰۸
۸۸ Allahtavakoli Mahmoud ۲۲۵۲۸۸۱۴ IRI ۱۲۶۱
۸۹ Mohammadi Akbarabadi Hossein ۲۲۵۴۹۵۰۱ IRI ۱۲۲۲
۹۰ Javadpoor Yeganeh ۱۲۵۶۹۷۰۴ IRI ۱۲۰۶
۹۱ Armand Mehrnoosh ۲۲۵۸۳۴۷۵ IRI ۱۱۴۷
۹۲ Aliakbari Sahar ۲۲۵۵۷۸۸۱ IRI ۱۰۴۶
۹۳ Dehestani Shayan IRI ۰ Mashhad
۹۴ Farsiyan Motlagh Amirhossein IRI ۰
۹۵ Kermani Arshia ۴۲۵۲۲۴۲۰ IRI ۰
۹۶ Khosravani Amirreza ۴۲۵۰۶۵۰۶ IRI ۰
۹۷ Lashkari Emad ۲۲۵۶۸۳۴۴ IRI ۰
۹۸ Lashkari Parham ۲۲۵۸۸۸۸۴ IRI ۰
۹۹ Ramshini Hamed ۱۲۵۴۶۶۹۰ IRI ۰
۱۰۰ Sahebalzamani Mahdi IRI ۰ Mashhad

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد