به گزارش روابط عمومی هیات شطرنج خراسان رضوی ،در پایان دور اول مسابقات بین المللی جام فردوسی نفرات راه یافته به دور دوم اعلام گردید که به شرح ذیل می باشد :

No. Name ID FideID FED Rtg Club/City
۱ GM Gabuzyan Hovhannes ۰ ۱۳۳۰۳۷۳۲ ARM ۲۵۹۴
۲ GM Gagunashvili Merab ۰ ۱۳۶۰۱۶۵۲ GEO ۲۵۸۵
۳ GM Idani Pouya ۰ ۱۲۵۱۰۱۳۰ IRI ۲۵۶۳ Ahvaz
۴ GM Chigaev Maksim ۰ ۴۱۰۸۱۱۶ RUS ۲۵۴۰
۵ GM Darini Pouria ۰ ۱۲۵۰۲۲۰۰ IRI ۲۵۱۱ Kerman
۶ IM Quparadze Giga ۰ ۱۳۶۰۲۲۵۰ GEO ۲۴۹۸
۷ GM Pourramezanali Amirreza ۰ ۱۲۵۱۱۴۱۲ IRI ۲۴۹۳ Rasht
۸ GM Malakhatko Vadim ۰ ۱۴۱۰۴۲۰۲ BEL ۲۴۸۶
۹ IM Mazur Stefan ۰ ۱۴۹۰۹۳۳۲ SVK ۲۴۷۱
۱۰ GM Savchenko Stanislav ۰ ۱۴۱۰۱۲۶۲ UKR ۲۴۶۹
۱۱ GM Pacher Milan ۰ ۱۴۹۰۷۴۴۵ SVK ۲۴۶۶
۱۲ GM Simonian Hrair ۰ ۱۳۳۰۲۳۳۷ ARM ۲۴۴۵
۱۳ IM Morchiashvili Bachana ۰ ۱۳۶۰۲۵۳۵ GEO ۲۴۲۳
۱۴ IM Tologontegin Semetey ۰ ۱۳۸۰۰۵۷۴ KGZ ۲۴۲۳
۱۵ GM Venkatesh M.R. ۰ ۵۰۰۵۷۷۹ IND ۲۴۰۳
۱۶ IM Vignesh N R ۰ ۲۵۰۱۲۲۱۵ IND ۲۴۰۳
۱۷ IM Abdyjapar Asyl ۰ ۱۳۸۰۰۳۳۷ KGZ ۲۳۹۶
۱۸ GM Lazarev Vladimir ۰ ۴۱۱۳۲۵۰ FRA ۲۳۹۲
۱۹ IM Sharif Mehrshad ۰ ۶۰۰۱۲۱ FRA ۲۳۹۲
۲۰ IM Guliev Logman ۰ ۱۳۴۰۰۰۶۱ AZE ۲۳۷۸
۲۱ IM Alikulov Elbek ۰ ۱۴۲۰۳۳۰۸ UZB ۲۳۷۱
۲۲ IM Khodashenas Mersad ۰ ۱۲۵۱۴۱۹۵ IRI ۲۳۶۸ Mashhad
۲۳ FM Koohestani Sh. ۰ ۱۲۵۰۴۴۱۶ IRI ۲۳۳۸ Mashhad
۲۴ IM Darban Morteza ۰ ۱۲۵۰۱۸۱۶ IRI ۲۳۲۸ Tehran
۲۵ FM Sedaghati Mehrdad ۰ ۱۲۵۰۲۷۶۶ IRI ۲۳۱۳ Qazvin
۲۶ Bagheri Maziar ۰ ۱۲۵۳۰۹۱۳ IRI ۲۳۰۴ Shirvan
۲۷ FM Kowsarinia Amir ۰ ۱۲۵۰۰۰۸۹ IRI ۲۳۰۲ Shiraz
۲۸ Amini Amer ۰ ۱۲۵۰۱۵۷۳ IRI ۲۲۴۰ Sari
۲۹ CM Abdul Hadi Maftool Mhere ۰ ۴۸۰۰۶۱۳ IRQ ۲۲۳۵
۳۰ Abedi Ali ۰ ۱۲۵۰۳۳۱۲ IRI ۲۲۲۸ Tehran
۳۱ WGM Safranska Anda ۰ ۱۱۶۰۰۲۰۹ FRA ۲۲۲۴
۳۲ FM Hosseinipour Mehdi ۰ ۱۲۵۰۶۸۵۰ IRI ۲۲۲۳ Ahvaz
۳۳ Ganjali Hossein ۲۹۴۶ ۱۲۵۳۷۰۶۳ IRI ۲۲۲۱ Tehran
۳۴ Sakhayi Mostafa ۰ ۱۲۵۱۲۵۳۲ IRI ۲۲۰۷ Qom
۳۵ Godarz Kasra ۰ ۱۲۵۳۰۹۵۶ IRI ۲۲۰۶ Mashhad
۳۶ Pilvaieh Ali ۰ ۱۲۵۰۶۴۴۳ IRI ۲۲۰۴ Tehran
۳۷ Roohi Abdolmajid ۰ ۱۲۵۱۳۵۵۵ IRI ۲۲۰۲ Gorgan
۳۸ Aghaei Alireza ۲۳۵۸ ۱۲۵۰۹۹۱۴ IRI ۲۱۹۸ Esfahan
۳۹ Mojaverian Hossein ۰ ۱۲۵۰۴۷۳۴ IRI ۲۱۹۵ Ardabil
۴۰ Akbari Gelvardi Mohammad ۹۸۱۳ ۱۲۵۱۳۱۲۱ IRI ۲۱۸۲ Sari
۴۱ Nadimifar Adnan ۰ ۱۲۵۰۳۷۲۰ IRI ۲۱۶۷ Shiraz
۴۲ Mashmooli Kian ۰ ۱۲۵۱۳۴۱۵ IRI ۲۱۶۶ Sari
۴۳ Vojdani Siavosh ۰ ۱۲۵۱۹۵۳۷ IRI ۲۱۵۳ Mashhad
۴۴ Naderi M.Sadegh ۰ ۱۲۵۶۱۳۸۰ IRI ۲۱۴۷ Esfahan
۴۵ Saberi Mahan ۰ ۱۲۵۴۰۲۷۷ IRI ۲۱۴۴ Rasht
۴۶ Rostami Rouzbeh ۰ ۱۲۵۱۱۴۷۱ IRI ۲۱۴۱ Tehran
۴۷ FM Aryanejad Hossein ۰ ۱۲۵۰۰۰۷۰ IRI ۲۱۲۳ Someh Sara
۴۸ Ghorbaniyan Saeed ۰ ۱۲۵۱۹۲۰۰ IRI ۲۱۰۴ Mashhad
۴۹ Hussein Ali Hadi ۰ ۴۸۰۱۴۳۱ IRQ ۲۱۰۴
۵۰ Naderi Abdollah ۰ ۱۲۵۰۴۶۲۹ IRI ۲۰۹۶ Babol
۵۱ Hussein Kadhim Hasan ۰ ۴۸۰۲۰۹۸ IRQ ۲۰۸۹
۵۲ CM Mohammed A.Al-Kinani ۰ ۴۸۰۱۷۹۲ IRQ ۲۰۸۳
۵۳ Shahzamani Arman ۰ ۱۲۵۰۷۳۱۸ IRI ۲۰۷۷ Shiraz
۵۴ Zomorrodian Eilia ۰ ۱۲۵۵۱۸۰۵ IRI ۲۰۷۱ Tehran
۵۵ Abedi Shahin ۰ ۱۲۵۷۱۲۹۶ IRI ۲۰۶۳ Esfahan
۵۶ Safiri Ali ۷۰۳۵ ۱۲۵۷۰۷۶۱ IRI ۲۰۵۰ Esfahan
۵۷ Niknaddaf M. ۰ ۱۲۵۰۰۴۰۲ IRI ۲۰۴۹ Esfahan
۵۸ Mohamad Jabbar ۰ ۴۸۰۰۸۸۵ IRQ ۲۰۴۷
۵۹ Rezaei Abari Farzin ۶۴۱۱ ۱۲۵۳۱۰۲۲ IRI ۲۰۴۶ Sari
۶۰ Abedi Abolfazl ۰ ۱۲۵۰۲۵۸۸ IRI ۲۰۲۴ Mashhad
۶۱ Hajiyev Shahin ۰ ۱۳۴۰۱۲۳۸ TUR ۲۰۲۱
۶۲ Rahmani Asef ۰ ۱۲۵۴۰۹۵۱ AFG ۲۰۰۸
۶۳ Shlaga Jaefer ۰ ۴۸۰۲۹۴۲ IRQ ۲۰۰۲
۶۴ Zare Jamal ۰ ۱۲۵۳۳۰۹۲ IRI ۲۰۰۱ Mashhad
۶۵ Poormosavi Seyed Kian ۰ ۱۲۵۸۵۸۰۷ IRI ۱۹۹۸ Babol
۶۶ Karimi Yeganeh ۰ ۱۲۵۲۷۹۵۵ IRI ۱۹۹۷ Sari
۶۷ CM Amini Habibullah ۰ ۱۱۷۰۰۷۷۷ AFG ۱۹۹۵
۶۸ Hamedi Nia Vesal ۰ ۱۲۵۴۲۲۵۳ IRI ۱۹۹۰ Mashhad
۶۹ Vassalam Mohammad Taghi ۰ ۱۲۵۰۲۷۲۳ IRI ۱۹۸۹ Mashhad
۷۰ Karimi Omid ۰ ۱۲۵۴۷۵۷۳ IRI ۱۹۸۰ Esfahan
۷۱ Binaei Tavallaei Mahdi ۱۴۴۳۹ ۱۲۵۸۰۴۸۱ IRI ۱۹۷۷ Shirvan
۷۲ Ghoorchibeygi Alireza ۰ ۱۲۵۱۰۵۰۵ IRI ۱۹۷۳ Qazvin
۷۳ CM Mohammadi Pouya ۲۰۸۵ ۱۲۵۶۴۱۸۴ IRI ۱۹۵۵ Tehran
۷۴ Khodabandeh Milad ۳۸۱۰ ۱۲۵۳۸۶۲۰ IRI ۱۹۵۵ Tehran
۷۵ Kadkhodaee Ali ۲۹۱۳ ۱۲۵۳۹۷۴۰ IRI ۱۹۵۱ Esfahan
۷۶ Sakhtkar Milad ۰ ۱۲۵۰۹۶۹۸ IRI ۱۹۴۸ Mashhad
۷۷ Mousavi Ghods Hossein ۰ ۱۲۵۱۴۴۲۰ IRI ۱۹۴۵ Mashhad
۷۸ Doroodian Mahyar ۰ ۱۲۵۰۵۸۱۱ IRI ۱۹۳۶ Tehran
۷۹ Ansar Jaafari Abbas ۰ ۱۲۵۰۳۰۵۳ IRI ۱۹۳۳ Lahijan
۸۰ Moradiyan Meysam ۰ ۱۲۵۰۷۷۲۵ IRI ۱۹۲۸ Rasht
۸۱ Zahedi Poor Hashem ۰ ۲۲۵۴۵۷۶۰ IRI ۱۹۲۵ Birjand
۸۲ Valookolaei Saeid ۰ ۱۲۵۴۱۶۴۸ IRI ۱۹۱۴ Babol
۸۳ Gasimov Elmar ۰ ۱۳۴۰۰۲۹۰ AZE ۱۹۰۰
۸۴ Torshizi Ghorbani Mohammad Ho ۰ ۱۲۵۳۱۲۰۰ IRI ۱۸۹۵ Mashhad
۸۵ Ghesmati Aryan ۲۹۷۶ ۱۲۵۳۹۶۶۰ IRI ۱۸۹۱ Mashhad
۸۶ Shabanpour Ali ۰ ۱۲۵۳۴۴۱۲ IRI ۱۸۸۷ Babol
۸۷ Bagheri Majid ۰ ۱۲۵۲۴۱۵۸ IRI ۱۸۸۳ Boosher
۸۸ Gerayeli Kiarash ۰ ۱۲۵۵۶۱۵۷ IRI ۱۸۸۲ Mashhad
۸۹ Nassajtorshizi Amirmorteza ۰ ۱۲۵۱۱۲۴۲ IRI ۱۸۸۰ Nishaboor
۹۰ Toufani Kourosh ۰ ۱۲۵۴۱۱۰۹ IRI ۱۸۷۹ Mashhad
۹۱ Mehry Mahyaar ۰ ۱۲۵۲۸۵۹۵ IRI ۱۸۷۵ Rasht
۹۲ Khorasanian Masoud ۴۸۹۹ ۱۲۵۳۱۹۴۴ IRI ۱۸۷۴ Shahrood
۹۳ Karimi Hossein ۰ ۱۲۵۴۰۶۷۶ IRI ۱۸۷۲ Mashhad
۹۴ Ali Mohamed Kareem ۰ ۴۸۰۳۵۴۰ IRQ ۱۸۷۰
۹۵ Mohammadi Hossein ۰ ۲۲۵۲۸۹۸۹ IRI ۱۸۶۵ Qochan
۹۶ Rezaee Mahdi ۲۲۲۳ ۱۲۵۷۳۲۴۸ IRI ۱۸۶۳ Tehran
۹۷ Iranfar Amir ۰ ۱۲۵۰۷۷۷۶ IRI ۱۸۵۵ Mashhad
۹۸ Ahmadi Tabar Hossein ۰ ۱۲۵۸۰۴۰۶ IRI ۱۸۴۷ Shirvan
۹۹ Abdul Ameer Gated ۰ ۴۸۰۲۳۳۰ IRQ ۱۸۴۶
۱۰۰ Abdollahisaber Reza ۰ ۴۲۵۰۱۴۷۴ IRI ۱۸۲۹ Tehran
۱۰۱ Hooshdaran Soheil ۰ ۱۲۵۰۹۳۳۷ IRI ۱۸۲۴ Shiraz
۱۰۲ Fazaeli Mojtaba ۰ ۱۲۵۷۵۵۷۷ IRI ۱۸۰۱ Kerman
۱۰۳ Taghavi Amir Abbas ۰ ۱۲۵۵۶۳۸۶ IRI ۱۷۹۸ Mashhad
۱۰۴ Kiaei Ali ۰ ۱۲۵۳۰۳۸۷ IRI ۱۷۹۵ Tehran
۱۰۵ Esmaeili Sanaz ۰ ۱۲۵۰۸۶۸۳ IRI ۱۷۹۳ Rasht
۱۰۶ Ebrahimi Mahdi ۰ ۱۲۵۲۵۴۷۲ IRI ۱۷۸۶ Babol
۱۰۷ Nikzad Nami ۰ ۱۲۵۸۱۷۱۲ IRI ۱۷۸۶ Gorgan
۱۰۸ Hosseini Sourgi Abolfazl ۲۸۱۳۷ ۱۲۵۵۶۱۹۰ IRI ۱۷۷۷ Birjand
۱۰۹ Farahmand Amir ۰ ۲۲۵۱۶۶۳۸ IRI ۱۷۷۵ Qochan
۱۱۰ Mirzaeian Ehsan ۰ ۱۲۵۴۶۶۲۳ IRI ۱۷۷۳ Mashhad
۱۱۱ Alinezhad Mohammad Reza ۰ ۱۲۵۷۹۷۱۸ IRI ۱۷۶۹ Gorgan
۱۱۲ Safari Parham ۰ ۱۲۵۷۲۷۵۶ IRI ۱۷۶۶ Rasht
۱۱۳ Hotami Mutriba ۰ ۱۴۷۰۰۲۰۴ TJK ۱۷۶۲
۱۱۴ Gharibnezhad Saman ۰ ۱۲۵۳۸۴۶۹ IRI ۱۷۵۵ Esfahan
۱۱۵ Hayati Amirhosein ۰ ۱۲۵۸۱۴۵۳ IRI ۱۷۵۳ Mashhad
۱۱۶ Mohammadi Gholamreza ۰ ۲۲۵۶۹۴۷۲ IRI ۱۷۵۲ Mashhad
۱۱۷ Koorki Hasan ۱۸۴۵۳ ۲۲۵۲۸۹۶۲ IRI ۱۷۵۱ Tabriz
۱۱۸ Khalili Asef ۰ ۱۲۵۸۰۶۹۴ IRI ۱۷۴۹ Gorgan
۱۱۹ Ramezani Sina ۱۸۲۱ ۱۲۵۷۹۸۶۶ IRI ۱۷۴۷ Mashhad
۱۲۰ Mehraei Reza ۰ ۱۲۵۴۰۷۶۵ IRI ۱۷۴۶ Mashhad
۱۲۱ Jouzani Masoud ۰ ۱۲۵۶۲۹۰۴ IRI ۱۷۳۵ Esfahan
۱۲۲ Vatandoost Ali ۰ ۱۲۵۶۸۷۳۲ IRI ۱۷۳۵ Shirvan
۱۲۳ Alizadeh Mohammad Reza ۰ ۱۲۵۹۱۵۶۴ IRI ۱۷۳۳ Tehran
۱۲۴ Ghaderi Farzaneh ۰ ۱۲۵۳۴۵۱۰ IRI ۱۷۳۳ Mashhad
۱۲۵ Mohammadi Reza ۰ ۲۲۵۸۱۵۸۸ IRI ۱۷۱۹ Qochan
۱۲۶ Ghafoori Mohammad Naeem ۰ ۱۱۷۰۱۱۸۸ AFG ۱۷۱۵
۱۲۷ Naderian Farhad ۰ ۱۲۵۶۲۰۴۱ IRI ۱۷۰۷ Zahedan
۱۲۸ Jafari Arshia ۰ ۱۲۵۸۱۵۱۸ IRI ۱۶۹۸ Hamedan
۱۲۹ Javadi Mohammad Javad ۰ ۲۲۵۵۵۵۸۷ IRI ۱۶۸۷ Mashhad
۱۳۰ WIM Laubscher Anzel ۰ ۱۴۳۰۰۸۰۰ RSA ۱۶۷۷
۱۳۱ Razavi Seyyed Amirreza ۰ ۲۲۵۵۱۳۳۶ IRI ۱۶۷۷ Nishaboor
۱۳۲ Ansari Alireza ۰ ۱۲۵۴۷۳۷۹ IRI ۱۶۷۲ Zanjan
۱۳۳ Ojaghi Mehrad ۱۶۴۷ ۱۲۵۶۹۵۰۰ IRI ۱۶۷۲ Mashhad
۱۳۴ Shirinbayan Nima ۶۵۷۹ ۱۲۵۵۰۹۹۰ IRI ۱۶۷۰ Garmsar
۱۳۵ Aminifard Mohammad Ebrahim ۰ ۱۲۵۲۵۶۷۷ IRI ۱۶۵۴ Gorgan
۱۳۶ Aminifard M.Sam ۰ ۱۲۵۵۹۵۴۷ IRI ۱۶۵۳ Gorgan
۱۳۷ Safaei Maliheh ۰ ۱۲۵۰۱۸۳۲ IRI ۱۶۴۴ Mashhad
۱۳۸ Jalali Saba ۰ ۲۲۵۱۵۶۸۲ IRI ۱۶۴۲ Sari
۱۳۹ Majed Negin ۰ ۱۲۵۷۱۵۰۴ IRI ۱۶۳۶ Esfahan
۱۴۰ Gholami Ilia ۰ ۱۲۵۸۴۶۱۴ IRI ۱۶۳۰ Sari
۱۴۱ Saeidi Hamed ۰ ۱۲۵۴۲۳۶۹ IRI ۱۶۲۶ Mashhad
۱۴۲ Yousefi Behniya ۰ ۲۲۵۲۷۷۸۸ IRI ۱۶۲۶ Shahrood
۱۴۳ Zamani Morteza ۰ ۲۲۵۸۰۷۱۹ IRI ۱۶۲۵ Bijand
۱۴۴ Sahebi Mostafa ۵۳۰۷ ۱۲۵۶۵۸۲۲ IRI ۱۶۱۸ Torbat Heidarieh
۱۴۵ Naghavi Atefeh ۰ ۱۲۵۳۵۷۶۱ IRI ۱۶۱۶ Mashhad
۱۴۶ Hosseini Morteza ۰ ۱۲۵۰۴۶۳۷ IRI ۱۶۱۴ Rafsanjan
۱۴۷ Mohammadalizadeh Lashkari Erf ۰ ۱۲۵۴۳۹۷۷ IRI ۱۶۰۳ Tehran
۱۴۸ Zahmati Sobhan ۰ ۲۲۵۰۶۹۸۵ IRI ۱۵۹۸ Mashhad
۱۴۹ Soltani Ali ۰ ۲۲۵۴۶۹۶۰ IRI ۱۵۹۱ Ahvaz
۱۵۰ Darbanian Jamal ۰ ۲۲۵۲۸۸۵۷ IRI ۱۵۹۰ Mashhad

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد