به گزارش روابط عمومی هیات شطرنج خراسان رضوی ،  اسامی شرکت کنندگان هفتمین دوره مسابقات بین المللی جام فردوسی در سایت رسمی نتایج و قرعه کشی مسابقات جهان اعلام گردید

http://chess-results.com/tnr259635.aspx?lan=1&wi=821&flag=30

No.     Name ID FideID FED Rtg Club/City
۱   GM Demchenko Anton ۰ ۴۱۶۰۲۵۸ RUS ۲۶۳۲  
۲   GM Gagunashvili Merab ۰ ۱۳۶۰۱۶۵۲ GEO ۲۵۸۸  
۳   GM Gabuzyan Hovhannes ۰ ۱۳۳۰۳۷۳۲ ARM ۲۵۸۵  
۴   GM Idani Pouya ۰ ۱۲۵۱۰۱۳۰ IRI ۲۵۵۲ Ahvaz
۵   GM Chigaev Maksim ۰ ۴۱۰۸۱۱۶ RUS ۲۵۳۱  
۶   GM Malakhatko Vadim ۰ ۱۴۱۰۴۲۰۲ BEL ۲۵۱۴  
۷   GM Darini Pouria ۰ ۱۲۵۰۲۲۰۰ IRI ۲۵۱۱ Kerman
۸   IM Tabatabaei M.Amin ۰ ۱۲۵۲۱۲۱۳ IRI ۲۵۰۷ Tehran
۹   IM Quparadze Giga ۰ ۱۳۶۰۲۲۵۰ GEO ۲۴۹۸  
۱۰   IM Mosadeghpour Masoud ۰ ۱۲۵۱۹۲۷۸ IRI ۲۴۷۸ Mashhad
۱۱   GM Pacher Milan ۰ ۱۴۹۰۷۴۴۵ SVK ۲۴۷۲  
۱۲   GM Savchenko Stanislav ۰ ۱۴۱۰۱۲۶۲ UKR ۲۴۶۹  
۱۳   IM Mazur Stefan ۰ ۱۴۹۰۹۳۳۲ SVK ۲۴۶۸  
۱۴   GM Simonian Hrair ۰ ۱۳۳۰۲۳۳۷ ARM ۲۴۴۵  
۱۵   GM Venkatesh M.R. ۰ ۵۰۰۵۷۷۹ IND ۲۴۳۹  
۱۶   IM Morchiashvili Bachana ۰ ۱۳۶۰۲۵۳۵ GEO ۲۴۱۹  
۱۷   IM Tologontegin Semetey ۰ ۱۳۸۰۰۵۷۴ KGZ ۲۴۱۹  
۱۸   GM Hesham Abdelrahman ۰ ۱۰۶۰۰۱۸۳ EGY ۲۴۱۸  
۱۹   IM Vignesh N R ۰ ۲۵۰۱۲۲۱۵ IND ۲۴۱۴  
۲۰   IM Sharif Mehrshad ۰ ۶۰۰۱۲۱ FRA ۲۴۱۳  
۲۱   IM Ameir Moheb ۰ ۱۰۶۰۰۶۲۰ EGY ۲۴۰۹  
۲۲   IM Abdyjapar Asyl ۰ ۱۳۸۰۰۳۳۷ KGZ ۲۳۹۶  
۲۳   GM Lazarev Vladimir ۰ ۴۱۱۳۲۵۰ FRA ۲۳۹۲  
۲۴   GM Annageldyev Orazly ۰ ۱۴۰۰۰۰۱۶ TKM ۲۳۷۷  
۲۵   IM Khodashenas Mersad ۰ ۱۲۵۱۴۱۹۵ IRI ۲۳۷۰ Mashhad
۲۶   IM Alikulov Elbek ۰ ۱۴۲۰۳۳۰۸ UZB ۲۳۶۹  
۲۷   FM Koohestani Sh. ۰ ۱۲۵۰۴۴۱۶ IRI ۲۳۳۸ Mashhad
۲۸     Bagheri Maziar ۰ ۱۲۵۳۰۹۱۳ IRI ۲۳۰۴ Shirvan
۲۹   IM Soozankar A.M. ۰ ۱۲۵۰۳۰۲۹ IRI ۲۳۰۲ Rasht
۳۰   FM Kowsarinia Amir ۰ ۱۲۵۰۰۰۸۹ IRI ۲۲۹۲  
۳۱   WGM Tokhirjonova Gulrukhbegim ۰ ۱۴۲۰۳۶۲۶ UZB ۲۲۸۴  
۳۲   CM Abdul Hadi Maftool Mhere ۰ ۴۸۰۰۶۱۳ IRQ ۲۲۳۵  
۳۳     Amini Amer ۰ ۱۲۵۰۱۵۷۳ IRI ۲۲۳۴ Sari
۳۴   IM Nader Mohamed ۰ ۱۰۶۰۰۱۵۹ EGY ۲۲۲۵  
۳۵   WGM Safranska Anda ۰ ۱۱۶۰۰۲۰۹ FRA ۲۲۲۴  
۳۶   FM Hosseinipour Mehdi ۰ ۱۲۵۰۶۸۵۰ IRI ۲۲۲۳  
۳۷     Ganjali Hossein ۲۹۴۶ ۱۲۵۳۷۰۶۳ IRI ۲۲۲۱ Tehran
۳۸     Roohi Abdolmajid ۰ ۱۲۵۱۳۵۵۵ IRI ۲۲۱۰ Gorgan
۳۹     Godarz Kasra ۰ ۱۲۵۳۰۹۵۶ IRI ۲۲۰۶ Mashhad
۴۰     Aghaei Alireza ۲۳۵۸ ۱۲۵۰۹۹۱۴ IRI ۲۲۰۰ Esfahan
۴۱     Mashmooli Kian ۰ ۱۲۵۱۳۴۱۵ IRI ۲۱۸۱  
۴۲     Abedi Ali ۰ ۱۲۵۰۳۳۱۲ IRI ۲۱۶۷ Tehran
۴۳     Vojdani Siavosh ۰ ۱۲۵۱۹۵۳۷ IRI ۲۱۵۳ Mashhad
۴۴     Naderi M.Sadegh ۰ ۱۲۵۶۱۳۸۰ IRI ۲۱۲۱ Esfahan
۴۵     Ghorbaniyan Saeed ۰ ۱۲۵۱۹۲۰۰ IRI ۲۱۰۴ Mashhad
۴۶     Hussein Ali Hadi ۰ ۴۸۰۱۴۳۱ IRQ ۲۱۰۴  
۴۷     Ahadzade Kanan ۰ ۱۳۴۰۵۶۴۰ AZE ۲۰۹۸  
۴۸     Hussein Kadhim Hasan ۰ ۴۸۰۲۰۹۸ IRQ ۲۰۸۹  
۴۹   CM Mohammed A.Al-Kinani ۰ ۴۸۰۱۷۹۲ IRQ ۲۰۸۳  
۵۰     Abedi Shahin ۰ ۱۲۵۷۱۲۹۶ IRI ۲۰۷۸ Esfahan
۵۱     Nasriddinzoda Marvorii ۰ ۱۴۷۰۰۳۹۵ TJK ۲۰۶۱  
۵۲     Safiri Ali ۷۰۳۵ ۱۲۵۷۰۷۶۱ IRI ۲۰۵۰ Esfahan
۵۳     Mohamad Jabbar ۰ ۴۸۰۰۸۸۵ IRQ ۲۰۴۷  
۵۴     Abedi Abolfazl ۰ ۱۲۵۰۲۵۸۸ IRI ۲۰۲۴ Mashhad
۵۵     Rahmani Asef ۰ ۱۲۵۴۰۹۵۱ AFG ۲۰۰۸  
۵۶     Shlaga Jaefer ۰ ۴۸۰۲۹۴۲ IRQ ۲۰۰۲  
۵۷     Zare Jamal ۰ ۱۲۵۳۳۰۹۲ IRI ۲۰۰۱ Mashhad
۵۸   CM Amini Habibullah ۰ ۱۱۷۰۰۷۷۷ AFG ۱۹۹۹  
۵۹     Karimi Yeganeh ۰ ۱۲۵۲۷۹۵۵ IRI ۱۹۹۷  
۶۰     Hamedi Nia Vesal ۰ ۱۲۵۴۲۲۵۳ IRI ۱۹۹۰ Mashhad
۶۱     Vassalam Mohammad Taghi ۰ ۱۲۵۰۲۷۲۳ IRI ۱۹۸۹ Mashhad
۶۲     Ghoorchibeygi Alireza ۰ ۱۲۵۱۰۵۰۵ IRI ۱۹۸۶ Qazvin
۶۳     Binaei Tavallaei Mahdi ۱۴۴۳۹ ۱۲۵۸۰۴۸۱ IRI ۱۹۷۷ Shirvan
۶۴     Ghesmati Aryan ۲۹۷۶ ۱۲۵۳۹۶۶۰ IRI ۱۹۷۴ Mashhad
۶۵     Karimi Omid ۰ ۱۲۵۴۷۵۷۳ IRI ۱۹۵۰ Esfahan
۶۶     Kadkhodaee Ali ۲۹۱۳ ۱۲۵۳۹۷۴۰ IRI ۱۹۴۷ Esfahan
۶۷     Mousavi Ghods Hossein ۰ ۱۲۵۱۴۴۲۰ IRI ۱۹۴۵ Mashhad
۶۸     Sakhtkar Milad ۰ ۱۲۵۰۹۶۹۸ IRI ۱۹۴۲ Mashhad
۶۹     Ansar Jaafari Abbas ۰ ۱۲۵۰۳۰۵۳ IRI ۱۹۳۳ Lahijan
۷۰     Mazhari Mohammad ۰ ۶۶۸۴۸۶ FRA ۱۹۳۳  
۷۱     Alijanzadeh Mohadeseh ۳۸۰۴ ۱۲۵۰۸۶۳۲ IRI ۱۸۹۸ Rasht
۷۲     Abdul Ameer Gated ۰ ۴۸۰۲۳۳۰ IRQ ۱۸۹۶  
۷۳     Gerayeli Kiarash ۰ ۱۲۵۵۶۱۵۷ IRI ۱۸۸۲ Mashhad
۷۴     Toufani Kourosh ۰ ۱۲۵۴۱۱۰۹ IRI ۱۸۷۹ Mashhad
۷۵     Bagheri Majid ۰ ۱۲۵۲۴۱۵۸ IRI ۱۸۷۶ Boosher
۷۶     Khorasanian Masoud ۴۸۹۹ ۱۲۵۳۱۹۴۴ IRI ۱۸۷۴ Shahrood
۷۷     Karimi Hossein ۰ ۱۲۵۴۰۶۷۶ IRI ۱۸۷۲ Mashhad
۷۸     Ali Mohamed Kareem ۰ ۴۸۰۳۵۴۰ IRQ ۱۸۷۰  
۷۹     Mohammadi Hossein ۰ ۲۲۵۲۸۹۸۹ IRI ۱۸۶۵ Qochan
۸۰     Rezaee Mahdi ۲۲۲۳ ۱۲۵۷۳۲۴۸ IRI ۱۸۶۳ Tehran
۸۱     Iranfar Amir ۰ ۱۲۵۰۷۷۷۶ IRI ۱۸۵۵  
۸۲     Ahmadi Tabar Hossein ۰ ۱۲۵۸۰۴۰۶ IRI ۱۸۴۷ Shirvan
۸۳   WIM Laubscher Anzel ۰ ۱۴۳۰۰۸۰۰ RSA ۱۸۴۶  
۸۴     Torshizi Ghorbani Mohammad Ho ۰ ۱۲۵۳۱۲۰۰ IRI ۱۷۹۹ Mashhad
۸۵     Taghavi Amir Abbas ۰ ۱۲۵۵۶۳۸۶ IRI ۱۷۹۸ Mashhad
۸۶     Esmaeili Sanaz ۰ ۱۲۵۰۸۶۸۳ IRI ۱۷۹۳  
۸۷     Fazaeli Mojtaba ۰ ۱۲۵۷۵۵۷۷ IRI ۱۷۹۱ Kerman
۸۸     Kiaei Ali ۰ ۱۲۵۳۰۳۸۷ IRI ۱۷۸۰ Tehran
۸۹     Hosseini Sourgi Abolfazl ۲۸۱۳۷ ۱۲۵۵۶۱۹۰ IRI ۱۷۷۷ Birjand
۹۰     Farahmand Amir ۰ ۲۲۵۱۶۶۳۸ IRI ۱۷۷۵ Qochan
۹۱     Alinezhad Mohammad Reza ۰ ۱۲۵۷۹۷۱۸ IRI ۱۷۶۰ Gorgan
۹۲     Nikzad Nami ۰ ۱۲۵۸۱۷۱۲ IRI ۱۷۶۰ Gorgan
۹۳     Gharibnezhad Saman ۰ ۱۲۵۳۸۴۶۹ IRI ۱۷۵۵ Esfahan
۹۴     Hayati Amirhosein ۰ ۱۲۵۸۱۴۵۳ IRI ۱۷۵۳ Mashhad
۹۵     Khalili Asef ۰ ۱۲۵۸۰۶۹۴ IRI ۱۷۴۹ Gorgan
۹۶     Ramezani Sina ۱۸۲۱ ۱۲۵۷۹۸۶۶ IRI ۱۷۴۷ Mashhad
۹۷     Mehraei Reza ۰ ۱۲۵۴۰۷۶۵ IRI ۱۷۴۶ Mashhad
۹۸     Vatandoost Ali ۰ ۱۲۵۶۸۷۳۲ IRI ۱۷۳۵ Shirvan
۹۹     Alizadeh Mohammad Reza ۰ ۱۲۵۹۱۵۶۴ IRI ۱۷۲۹ Tehran
۱۰۰     Jouzani Masoud ۰ ۱۲۵۶۲۹۰۴ IRI ۱۷۲۹ Esfahan
۱۰۱     Zahmati Sobhan ۰ ۲۲۵۰۶۹۸۵ IRI ۱۷۲۵ Mashhad
۱۰۲     Mohammadi Reza ۰ ۲۲۵۸۱۵۸۸ IRI ۱۷۱۹ Qochan
۱۰۳     Hamedinia Majid ۰ ۱۲۵۳۲۹۲۴ IRI ۱۷۱۸ Mashhad
۱۰۴     Khajehosseini Mohammad Reza ۰ ۱۲۵۲۱۵۵۸ IRI ۱۷۱۸ Dezfool
۱۰۵     Ghafoori Mohammad Naeem ۰ ۱۱۷۰۱۱۸۸ AFG ۱۷۱۵  
۱۰۶     Mirzaeian Ehsan ۰ ۱۲۵۴۶۶۲۳ IRI ۱۷۱۳ Mashhad
۱۰۷     Naderian Farhad ۰ ۱۲۵۶۲۰۴۱ IRI ۱۷۰۳ Zahedan
۱۰۸   WCM Sebt Rasoul Seyede Setare ۰ ۱۲۵۸۲۷۹۴ IRI ۱۶۸۸ Sari
۱۰۹     Javadi Mohammad Javad ۰ ۲۲۵۵۵۵۸۷ IRI ۱۶۸۷ Mashhad
۱۱۰     Moradian Meisam ۰ ۱۲۵۹۹۲۸۰ IRI ۱۶۸۴ Rasht
۱۱۱     Ojaghi Mehrad ۱۶۴۷ ۱۲۵۶۹۵۰۰ IRI ۱۶۷۲ Mashhad
۱۱۲     Ansari Alireza ۰ ۱۲۵۴۷۳۷۹ IRI ۱۶۵۶ Zanjan
۱۱۳     Aminifard Mohammad Ebrahim ۰ ۱۲۵۲۵۶۷۷ IRI ۱۶۵۴ Gorgan
۱۱۴     Aminifard M.Sam ۰ ۱۲۵۵۹۵۴۷ IRI ۱۶۵۳ Gorgan
۱۱۵     Razavi Seyyed Amirreza ۰ ۲۲۵۵۱۳۳۶ IRI ۱۶۵۲ Nishaboor
۱۱۶     Safaei Maliheh ۰ ۱۲۵۰۱۸۳۲ IRI ۱۶۴۴ Mashhad
۱۱۷     Panahi Aiyub ۰ ۱۲۵۲۹۲۹۰ IRI ۱۶۲۹ Rasht
۱۱۸     Saeidi Hamed ۰ ۱۲۵۴۲۳۶۹ IRI ۱۶۲۶ Mashhad
۱۱۹     Yousefi Behniya ۰ ۲۲۵۲۷۷۸۸ IRI ۱۶۲۶ Shahrood
۱۲۰     Zamani Morteza ۰ ۲۲۵۸۰۷۱۹ IRI ۱۶۲۵ Bijand
۱۲۱     Baghdar Artin ۰ ۱۲۵۹۶۶۶۳ IRI ۱۶۱۹ Bojnoord
۱۲۲     Sahebi Mostafa ۵۳۰۷ ۱۲۵۶۵۸۲۲ IRI ۱۶۱۸ Torbat Heidarieh
۱۲۳     Naghavi Atefeh ۰ ۱۲۵۳۵۷۶۱ IRI ۱۶۱۶ Mashhad
۱۲۴     Kazemi Rahmanberdi ۰ ۱۲۵۴۷۱۵۸ IRI ۱۵۹۲ Gorgan
۱۲۵     Darbanian Jamal ۰ ۲۲۵۲۸۸۵۷ IRI ۱۵۹۰ Mashhad
۱۲۶     Miri Alireza ۰ ۱۲۵۶۹۴۸۸ IRI ۱۵۸۸ Mashhad
۱۲۷     Asl Mohajeri Ahmad ۰ ۲۲۵۴۹۶۶۸ IRI ۱۵۸۷ Mashhad
۱۲۸     Khatibi Amir Reza ۰ ۱۲۵۹۹۵۴۹ IRI ۱۵۸۶ Esfahan
۱۲۹     Mohammadi Behrang ۰ ۱۲۵۱۲۸۸۵ IRI ۱۵۸۶ Kouhdasht
۱۳۰     Ahmadi Seyedeh Malihe ۰ ۲۲۵۲۰۴۹۰ IRI ۱۵۸۳ Shirvan
۱۳۱     Saadat Vafer Alireza ۰ ۲۲۵۲۶۱۵۳ IRI ۱۵۸۰ Zahedan
۱۳۲     Amirimehr Ashkan ۰ ۱۲۵۶۹۳۰۵ IRI ۱۵۷۹ Mashhad
۱۳۳     Hami Farhad ۰ ۲۲۵۴۷۸۱۹ IRI ۱۵۷۷ Mashhad
۱۳۴     Nikzad Farzad ۰ ۱۲۵۸۴۷۶۲ IRI ۱۵۷۷ Gorgan
۱۳۵     Nazari Mohamad ۲۲۹۸۹ ۲۲۵۱۵۶۰۷ IRI ۱۵۷۰ Bojnoord
۱۳۶     Parsaee Amir Reza ۰ ۲۲۵۳۶۹۲۲ IRI ۱۵۶۶ Mashhad
۱۳۷     Mohammadalizadeh Lashkari Erf ۰ ۱۲۵۴۳۹۷۷ IRI ۱۵۶۵ Tehran
۱۳۸     Nejatpour Soshiyant ۰ ۲۲۵۰۱۸۷۸ IRI ۱۵۶۵ Mashhad
۱۳۹     Dehnavi Mehrsa ۰ ۱۲۵۶۹۶۵۸ IRI ۱۵۶۴ Mashhad
۱۴۰     Kolyaei Mahdi ۰ ۱۲۵۹۹۰۷۷ IRI ۱۵۴۷ Gorgan
۱۴۱     Khazai Parviz ۰ ۲۲۵۰۷۰۹۴ IRI ۱۵۴۴ Mashhad
۱۴۲     Mirzaei Amir Hossein ۰ ۲۲۵۰۲۲۳۸ IRI ۱۵۲۷ Nishaboor
۱۴۳     Faal Mohammad Reza ۰ ۱۲۵۴۰۵۵۲ IRI ۱۵۲۵ Mashhad
۱۴۴     Shahdadi Mostafa ۰ ۲۲۵۱۵۰۱۱ IRI ۱۵۲۵ Birjand
۱۴۵     Bahrami Ashkan ۴۱۴۴۸ ۴۲۵۱۰۶۳۵ IRI ۱۵۲۰ Ahvaz
۱۴۶     Bazrafshan Omid ۰ ۱۲۵۸۳۷۲۳ IRI ۱۵۱۱ Mashhad
۱۴۷     Zendehboodi Fariba ۰ ۲۲۵۰۴۲۱۴ IRI ۱۴۹۸ Boosher
۱۴۸     Shahdadi Mohamad ۰ ۱۲۵۶۲۷۱۸ IRI ۱۴۹۵ Mashhad
۱۴۹     Amini Mahdi ۰ ۲۲۵۴۷۷۲۰ IRI ۱۴۹۲ Karaj
۱۵۰     Jorjany Hamed ۰ ۱۲۵۹۴۷۵۰ IRI ۱۴۸۷ Gorgan
۱۵۱     Khosravi Kamyar ۰ ۱۲۵۷۱۴۷۴ IRI ۱۴۸۴ Esfahan
۱۵۲     Alamshahi Mahdi ۰ ۲۲۵۴۰۸۷۳ IRI ۱۴۸۲ Gorgan
۱۵۳     Jafari Kasra ۰ ۲۲۵۱۵۰۹۷ IRI ۱۴۶۶ Bojnoord
۱۵۴     Mazhari Alireza ۰ ۱۲۵۹۷۵۶۲ IRI ۱۴۶۲ Mashhad
۱۵۵     Tavakoli Toraj ۰ ۲۲۵۲۹۰۶۳ IRI ۱۴۶۲ Mashhad
۱۵۶     Tavasolian Abkouh Amirsaleh ۳۲۵۲ ۱۲۵۸۱۹۶۸ IRI ۱۴۵۹ Mashhad
۱۵۷   CM Amirul Amir Faiz ۰ ۵۷۱۴۷۲۹ MAS ۱۴۵۵  
۱۵۸     Moazedi Keyana ۰ ۲۲۵۳۵۲۴۱ IRI ۱۴۳۸ Mashhad
۱۵۹     Soltani Mohammad ۰ ۱۲۵۷۷۶۵۰ IRI ۱۴۳۸ Ahvaz
۱۶۰     Amini Masoud ۰ ۲۲۵۵۰۰۳۸ IRI ۱۴۳۱ Mashhad
۱۶۱     Noshad Ayriana ۰ ۱۲۵۶۰۴۱۳ IRI ۱۴۲۷ Mashhad
۱۶۲     Quraishii Obaidullah ۰ ۱۱۷۰۱۲۷۷ AFG ۱۴۲۲  
۱۶۳     Shahrokh Hiva ۰ ۱۲۵۸۲۵۷۳ IRI ۱۴۲۰ Mashhad
۱۶۴     Soltani Laein Reza ۰ ۲۲۵۶۷۴۲۹ IRI ۱۴۱۶ Mashhad
۱۶۵     Vaziri Mohammad Ali ۰ ۱۲۵۹۲۲۷۷ IRI ۱۴۱۶ Torghabeh
۱۶۶     Ghanad Aliakbar ۰ ۱۲۵۶۹۴۳۷ IRI ۱۴۱۳ Shirvan
۱۶۷     Ahmadi Erfan ۰ ۱۲۵۹۰۲۸۲ IRI ۱۴۰۴ Shirvan
۱۶۸     Arian Matin ۰ ۲۲۵۷۹۵۴۰ IRI ۱۳۹۶ Mashhad
۱۶۹     Baradaran Ajilian Taraneh ۰ ۱۲۵۲۶۷۴۶ IRI ۱۳۹۲ Mashhad
۱۷۰     Jawad Khadim Motasher ۰ ۴۸۱۱۲۷۵ IRQ ۱۳۸۷  
۱۷۱     Hosseinzade Pooria ۰ ۲۲۵۳۷۶۱۹ IRI ۱۳۸۵ Mashhad
۱۷۲     Abdollahabadi Amir Hosien ۰ ۲۲۵۳۶۱۹۱ IRI ۱۳۸۴ Nishaboor
۱۷۳     Dehghani Ali ۲۷۴۶۲ ۲۲۵۳۶۸۰۹ IRI ۱۳۷۹ Mashhad
۱۷۴     Rahimi Mahneh Fatemeh ۰ ۲۲۵۴۱۴۶۲ IRI ۱۳۶۵ Mashhad
۱۷۵     Mohamadi Morad ۰ ۲۲۵۱۶۵۸۱ IRI ۱۳۶۲ Shirvan
۱۷۶     Arian Mahdi ۰ ۲۲۵۷۹۵۳۲ IRI ۱۳۵۰ Mashhad
۱۷۷     Yaghobi Haniyeh ۰ ۲۲۵۶۳۸۱۴ IRI ۱۳۴۸ Esfarayen
۱۷۸     Aldaghi Mohammad ۲۷۵۱۳ ۲۲۵۳۶۹۶۵ IRI ۱۳۳۲ Mashhad
۱۷۹     Vahabi Hamid ۳۵۷۹۶ ۲۲۵۶۸۶۶۲ IRI ۱۳۳۲ Esfahan
۱۸۰     Saveh Darbandsari Asghar ۰ ۱۲۵۸۶۳۴۰ IRI ۱۳۲۹ Tehran
۱۸۱     Hami Setareh ۰ ۲۲۵۴۷۸۲۷ IRI ۱۳۰۹ Mashhad
۱۸۲     Esmati Aval Ashkan ۰ ۲۲۵۱۳۸۶۸ IRI ۱۲۹۰ Mashhad
۱۸۳     Haji Agha Poor Arman ۰ ۲۲۵۴۰۷۲۵ IRI ۱۲۷۷ Mashhad
۱۸۴     Ehteshamfar Mojtaba ۰ ۲۲۵۱۰۲۰۶ IRI ۱۲۶۷ Mashhad
۱۸۵     Babaei Saleh ۱۵۷۵۹ ۱۲۵۷۹۹۵۵ IRI ۱۲۶۵ Mashhad
۱۸۶     Vaziri Ali ۰ ۱۴۵۳۸۸۲ DEN ۱۲۶۲  
۱۸۷     Allahtavakoli Mahmoud ۰ ۲۲۵۲۸۸۱۴ IRI ۱۲۶۱ Mashhad
۱۸۸     Moshtagh Javad ۰ ۲۲۵۸۱۵۹۶ IRI ۱۲۴۷ Shirvan
۱۸۹     Emami Farzaneh ۰ ۲۲۵۶۸۲۷۱ IRI ۱۲۴۲ Mashhad
۱۹۰     Babaee Mohammadsaleh ۰ ۴۲۵۲۲۱۳۷ IRI ۱۲۳۶ Qochan
۱۹۱     Forozan Fatemeh ۰ ۲۲۵۳۷۵۴۶ IRI ۱۲۲۲ Mashhad
۱۹۲     Bojdi Vania ۰ ۲۲۵۱۴۰۹۰ IRI ۱۱۹۷ Mashhad
۱۹۳     Sahbaii Lotfi Mohammad Reza ۰ ۲۲۵۲۹۰۳۹ IRI ۱۱۷۸ Mashhad
۱۹۴     Mohammadi Akbarabadi Hossein ۰ ۲۲۵۴۹۵۰۱ IRI ۱۱۷۵ Kerman
۱۹۵     Javadpoor Yeganeh ۰ ۱۲۵۶۹۷۰۴ IRI ۱۱۵۶ Mashhad
۱۹۶     Hamed Hajipour Kimia ۰ ۲۲۵۴۱۴۲۰ IRI ۱۱۴۵ Mashhad
۱۹۷     Rahimzadeh Maryam ۰ ۱۲۵۶۹۷۵۵ IRI ۱۱۴۳ Mashhad
۱۹۸     Aliakbari Sepehr ۰ ۲۲۵۵۷۸۹۰ IRI ۱۱۳۴ Mashhad
۱۹۹     Yazdan Shenas Unes ۰ ۲۲۵۸۰۹۳۰ IRI ۱۱۳۲ Birjand
۲۰۰     Armand Mehrnoosh ۰ ۲۲۵۸۳۴۷۵ IRI ۱۱۲۲ Birjand
۲۰۱     Safarnezhad Armin ۰ ۲۲۵۶۸۳۵۲ IRI ۱۱۰۹ Mashhad
۲۰۲     Safarian Fatemeh ۰ ۲۲۵۴۰۷۹۲ IRI ۱۱۰۵ Mashhad
۲۰۳     Bojdi Romina ۰ ۲۲۵۱۳۱۱۶ IRI ۱۰۸۷ Mashhad
۲۰۴     Sahbaii Lotfi Mahdi ۰ ۲۲۵۵۸۰۲۰ IRI ۱۰۶۴ Mashhad
۲۰۵     Mohammadi Amirreza ۰ ۲۲۵۵۷۹۷۰ IRI ۱۰۵۹ Bojnoord
۲۰۶     Movafaghi Kiarash ۰ ۲۲۵۹۶۰۴۶ IRI ۱۰۲۷ Mashhad
۲۰۷     Charkh Abnous Venousa ۰ ۲۲۵۷۹۲۶۵ IRI ۱۰۲۳ Mashhad
۲۰۸     Adami Amir Hosein ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۰۹     Adami Ariyan ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۱۰     Aliakbari Sahar ۰ ۲۲۵۵۷۸۸۱ IRI ۰ Mashhad
۲۱۱     Ameri Mostafa ۰ ۱۲۵۵۶۰۸۴ IRI ۰ Sabzevar
۲۱۲     Aminian Sina ۰ ۲۲۵۳۶۸۳۳ IRI ۰ Mashhad
۲۱۳     Ansari Nia Ali Karam ۰ ۴۲۵۰۷۰۶۵ IRI ۰ Shahrood
۲۱۴     Badghisi Jarullah ۰ ۱۱۷۰۱۲۸۵ AFG ۰  
۲۱۵     Basiri Anir Mohamad ۰ ۲۲۵۸۴۳۱۵ IRI ۰ Mashhad
۲۱۶     Dashtpeima Helia ۰ ۴۲۵۰۶۴۸۴ IRI ۰ Mashhad
۲۱۷     Dehestani Amirreza ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۱۸     Dehestani Zad Shayan ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۱۹     Elahi Arad ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۲۰     Erfanian Taghvaei Mohammad Ho ۰ ۴۲۵۱۵۰۱۷ IRI ۰ Mashhad
۲۲۱     Esmaeilpour Hamed ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۲۲     Ganji Anita ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۲۳     Ghane Arta ۰ ۲۲۵۶۸۳۰۱ IRI ۰ Mashhad
۲۲۴     Hasani Amir Ajam ۳۷۸۵۴   IRI ۰ Tehran
۲۲۵     Hasanzadeh Ahmad Sami ۰ ۱۱۷۰۰۶۴۵ AFG ۰  
۲۲۶     Hasanzadeh Ardiyan ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۲۷     Jabari Behnam ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۲۸     Jonaidy Reza ۰   AFG ۰  
۲۲۹     Karimi Viouna ۰ ۲۲۵۷۹۲۷۳ IRI ۰  
۲۳۰     Karkhanechin Karina ۰ ۴۲۵۰۹۵۲۱ IRI ۰ Mashhad
۲۳۱     Kermani Arshiya ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۳۲     Lashkari Emad ۰ ۲۲۵۶۸۳۴۴ IRI ۰ Mashhad
۲۳۳     Lashkari Parham ۰ ۲۲۵۸۳۰۷۶ IRI ۰ Mashhad
۲۳۴     Moghadaszadeh Parsa ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۳۵     Mohammadpour Karizaki Vahid ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۳۶     Mohammed Hanon Shlaga ۰ ۴۸۰۵۶۳۱ IRQ ۰  
۲۳۷     Molae Mojtaba ۰ ۱۲۵۳۰۷۴۳ IRI ۰ Gorgan
۲۳۸     Molaei Mohmmadhesam ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۳۹     Motaki Parsoon ۳۴۸۷۲ ۲۲۵۷۸۵۰۱ IRI ۰ Gorgan
۲۴۰     Mousavi Nioosha ۰ ۲۲۵۹۶۱۷۸ IRI ۰ Mashhad
۲۴۱     Muminov Alisher ۰ ۱۳۸۰۳۲۱۲ KGZ ۰  
۲۴۲     Nasiri Akram ۰   IRI ۰ Sarakhs
۲۴۳     Noormohammadzadeh Pooya ۰ ۲۲۵۹۶۴۵۳ IRI ۰ Qochan
۲۴۴     Oloomi Ehsan ۰ ۱۲۵۸۳۹۷۹ IRI ۰ Mashhad
۲۴۵     Poorreza Amin ۰ ۱۲۵۵۶۲۸۹ IRI ۰ Dargaz
۲۴۶     Rahmani Motlagh Nima ۰ ۴۲۵۲۰۵۵۰ IRI ۰ Qochan
۲۴۷     Rezaei Abiz Fatemeh ۰ ۴۲۵۲۳۳۵۴ IRI ۰ Mashhad
۲۴۸     Sadegh Alhosseni Nika ۰ ۴۲۵۲۲۲۵۰ IRI ۰ Qochan
۲۴۹     Safari Soheil ۰ ۴۲۵۲۲۲۶۹ IRI ۰ Qochan
۲۵۰     Sahebalzamani Mahdi ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۵۱     Sakhwati Sepehr ۰   AFG ۰  
۲۵۲     Salari Mani ۰ ۲۲۵۶۸۳۶۰ IRI ۰ Mashhad
۲۵۳     Sasan Sara ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۵۴     Seyedi Hasti ۰ ۲۲۵۷۱۹۶۵ IRI ۰ Mashhad
۲۵۵     Shayan Alireza ۰ ۴۲۵۰۶۵۲۲ IRI ۰ Mashhad
۲۵۶     Shir Ahmad Wahab Zadah ۰ ۱۱۷۰۱۰۶۴ AFG ۰  
۲۵۷     Shobiri Reza ۰   IRI ۰ Qochan
۲۵۸     Soltani Doust Mahdi ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۵۹     Vafaei Majid ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۶۰     Wais Ahmad ۰ ۱۱۷۰۰۹۶۳ AFG ۰  
۲۶۱     Zeraati Neishabouri Sam ۰   IRI ۰ Nishaboor
۲۶۲     Zihaghi Amir Arsalan ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۶۳     Zorriasatein Hadi ۰   IRI ۰ Mashhad
۲۶۴     Zorriasatein Mohammadpouya ۰   IRI ۰ Mashhad

 

 

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

اخبار قبل و بعد
اخبار مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد